Målerikonservator Anna Rosenbäck

Ordinarie medlem i NKF-S - Nordiska Konservator Förbundet, Sverige och
IIC
-
International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, UK

Hem   Om oss    Kontakt

            

målerikonservering  

inramning

Webbutik

Konstnär
Anna Rosenbäck

Konservering och restaurering av målerier på duk, kartong, masonit, MDF och träpannå

Anna Rosenbäck är diplomerad målerikonservator, ordinarie medlem i NKF (Sverige) och IIC (UK) som har fått sin akademiska utbildning i Moskva, Ryssland. Hon har praktiserat i Statliga Kreml Museum samt bl.a. arbetat i Rysslands Forsknings- och Restaureringsinstitut i Moskva. 

 

Som konstnär har Anna målat i över 26 år, hennes konstnärssida hittar du här.  

Sedan 2007 arbetar Anna i familjeföretaget Agex AB (tidigare Svea Konst AB). 

 

I sin ateljé tar hon personligen och professionellt hand om målerier på duk, kartong, masonit, MDF samt träpannåer.
I ateljén alla restaureringsprocesser dokumenteras och fotograferas, vid behov utförs även UV- (ultraviolett) undersökningar för att fastställa konstverkets ursprungliga skick, kondition och eventuella senare retuscher/restaureringar samt dess omfattning.

 

Annas kunder är privatpersoner, auktionsverk, företag, försäkrings- och saneringsbolag samt Svenska kyrkan. Ateljén har hög säkerhet och alla konstföremål är försäkrade.

 

Anna utför följande processer...

...inom Konservering - målet är att stabilisera måleriet, dess grund och färgskiktet för att förhindra vidareutveckling av åldersrelaterade och fysiska skador.

 

 • Förstärkning av instabilt färgskikt (bl a krackeleringar)

 • Förstärkning av svagt bärande material

 • Lagning av revor och hål

 • Upprättning av ojämn duk och tryckskador på duken

 • Omspänning av duken med ev. byte av spännram. 

 

...inom Restaurering - målet är att återföra målningen så bra som möjligt till dess original utseende med bevarande av original konstnärlig kvalité samt harmoni i bildupplevelsen.

 

 • Rengöring från smuts

 • Borttagning av missfärgad, oxiderad fernissa

 • Borttagning av inkorrekta retuscher och vanprydande lagningar av kittet och duken

 • Påfyllning med kittet vid färgbortfall

 • Retusch av färgbortfall

 • Påföring av ny fernissa.

 

I varje professionell konserverings-/restaureringsprocess är det viktigt att allt material är reversibelt och att man vid alla ingrepp tar hänsyn till det konstnärliga originalvärdet samt konsthistoriskt intressanta förändringar av måleriet. 

Exempel på konstverken som målerikonservator Anna Rosenbäck har konserverat/restaurerat.

Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation och åtgärdsförslag i vår ateljé. Är föremålet i för dåligt skick, stor eller ömtålig, kommer vi på kundbesök mot en avgift och utför fullständig besiktning på plats. 

 

Exempel på konsttransportsfirmor som ni kan anlita för att transportera era föremål till oss:

MTAB länk till webbsida

TransArt länk till webbsida

 

Copyright © Agex AB